Existentiell hälsa

Existentiell hälsa och arbetet

Är det möjligt att prata om saker som tro, hopp och mening på jobbet? Vad betyder livsfrågorna för medarbetarnas trivsel, välbefinnande och arbetsförmåga? Existentiella frågor är livsfrågor som vi människor alltid tvingas hantera. Idag vet vi att vårt sätt att tänka på livets olika aspekter påverkar både vår fysiska och psykiska hälsa, och därmed även en sådan sak som hur vi presterar på jobbet.

Existentiell hälsa handlar om hur vi tänker, känner och agerar i våra liv. Sättet man ser på livet avgör vilken förmåga man har att hantera motgångar och att ta vara på livets goda stunder. God existentiell hälsa ger oss mod att anta utmaningar, kraft att lättare möta svårigheter och förmåga att upptäcka – och ta vara på – de goda stunderna i livet som annars lätt kan passera obemärkta.

Vad är existentiell hälsa bra för?

God existentiell hälsa är hälsobefrämjande både för individen och arbetsplatsen genom att den skapar livsmening, hoppfullhet, tillit, harmoni och inre lugn hos individen, vilket ’färgar av sig’ på jobbet. Existentiell hälsa ger möjlighet att välja nya sätt att se på livet. Den stärker vår självkänsla, motivation och prestationsförmåga. Den gör det lättare för oss att hantera stress. Den får oss att känna arbetsglädje. Den får oss att trivas på jobbet. Allt detta leder till hållbara, harmoniska medarbetare och en bättre effektivitet.

Vad går existentiell coachning ut på?

Ett faktum är att alla individer bär med sig en potential, en uppsättning av möjligheter, ända från början. Somliga upptäcker detta på egen hand och finner vägen till företagande, konstnärskap eller idrottsprestationer – för att nämna några exempel.
Hos andra ligger potentialen slumrande eller delvis oupptäckt.

Målet för vår existentiella coachning är att ge Dig – oavsett var Du befinner Dig i livet eller i Din arbetskarriär – möjlighet att genom reflektion finna vägen till denna oanvända del av Din potential, öka Din motivation att använda dessa möjligheter och även stärka Ditt inre lugn.

Vi utforskar tillsammans Dina reflektioner och söker däri svaren på frågor som exempelvis:

  • Vad Du egentligen önskar och längtar efter?
  • I vilken riktning vill Du utvecklas och gå vidare?
  • Vad det eventuellt kan vara som ’skaver’?
  • Vad kan det finnas som hindrar Dig?

Genom att identifiera vad Du egentligen vill är det lättare att övervinna olika egna hinder och invändningar, samt att kunna använda lyckade erfarenheter i framtiden. Du får här också möjlighet till kontakt med Dina egna minnen, tankar, känslor och idéer, såväl de medvetna som de omedvetna. Du finner sammanhang i Dina tankar, känslor och handlingar. Sedan dessa sammanhang klarlagts, undersöker vi med dem som bas olika möjligheter till förändringar och förbättringar som leder till en ökad existentiell hälsa.

Hur går vår existentiella coachning till i praktiken?

Jo, i vår coachning använder vi metoden Visdomsdialogen©. I olika steg för denna metod Dig närmare Dina önskningar. Visdomsdialogen© hjälper Dig att känna igen Dina egna erfarenheter och ta fram den potential som finns inom Dig. Visdomsdialogen© startar upp naturliga tankeprocesser hos Dig själv och ger Dig svar från Ditt eget inre. Genom att genomföra dialogen och lyssna till Din egen sanning får Du svar på Dina frågor och får så veta vad Du själv vill och önskar. Svar som ingen annan än just Du själv kan leverera.

Vem passar vårt program om existentiell coachning för?

Programmet passar för alla organisationer och individer där man vill främja medarbetarnas välbefinnande, öka deras trivsel och arbetsförmåga, förebygga utmattning och minimera sjukskrivningar.

Deltagare i programmet kan t ex vara:

  • Chefer som möter existentiella frågor varje dag. Det kan handla om val, relationer, etik och meningen med livet eller arbetet.
  • Lärare som arbetar med ungdomar; som vill ha stöd i sitt arbete och reflektera över sig själva som människa.
  • Ungdomar som behöver sätta ord på sina känslor och tankar, och som står inför yrkes- eller skolval.

Upplägget av programmet anpassas alltid individuellt efter Era behov. Hör av dig så berättar vi mer!

DJ Jobbsupport

Du och jag möts, för att därifrån tillsammans hjälpa DIG att uppnå det DU vill och önskar
Emir
Emir
Read More
"Väldigt bra och trevligt bemötande sedan dag 1, har hjälpt mig väldigt mycket och fått mig att vilja kämpa för mig själv när jag har det svårt.
Jag rekommenderar DJ Jobbsupport till alla er som behöver någon som hjälper er att hitta tillbaka till er själva och bli ännu bättre. Tack för allt."
Aleksandar G
Aleksandar G
Read More
"Skulle tacka er för en supertrevlig bemötande och stark förståelse. Ni har nått mig och gav mig enormt stöd och styrka att gå vidare med att satsa på det vad jag älskar så passionerat / stort tack 🙏🏻 "
Anders B, Halmstad
Anders B, Halmstad
Read More
"Min kontakt med Danuta har mötts av lyhördhet för personliga önskemål och behov, en stark vilja att hjälpa till, samt kompetens att omsätta denna vilja i praktiken. Konkret har det för mig bl. a. resulterat i ett helt omarbetat och ännu bättre CV, att kunna vidareutbilda mig genom egenstudier på vissa tekniska områden, samt lett till timuppdrag baserade på en hittills oanvänd kompetens i svenska språkkunskaper. Jag kan varmt rekommendera DJ Jobbsupport till såväl erfarna som oerfarna "
Jenny, Halmstad
Jenny, Halmstad
Read More
"Jag fick känslan att jag blev hörd och fick förståelse hur det gick för mig i mitt jobbsökande. Jag fick bra feedback på hur det kan uppfattas av andra med mina svar i frågor och funderingar. Och hur jag ska tänka på i olika situationer. "
Previous
Next