Grupputveckling

Grupputveckling – laganda och effektivitet går hand i hand

Grupputveckling ger dig och ditt team möjlighet att få stöd att utvecklas framåt och uppnå önskat resultat. Grupputveckling innebär att man skapar gemensamma mål och förhållningssätt som främjar både prestation och välbefinnande i gruppen. Det är viktigt att utveckla relationerna, tydliggöra gruppens kultur, bygga tillit, och också känna arbetsglädje. En sammansvetsad grupp presterar bättre och arbetar mer effektivt tillsammans.

Vad är teambildning?

Teambuilding eller teambildning är en viktig del av grupputveckling i ett företag eller en organisation där flera människor jobbar tillsammans. För att teamet ska kunna fungera som ett arbetslag behöver medarbetarna lära känna varandra. Ett sammansvetsat team kan prestera bättre och mer effektivt.

Teambildning är ett bra sätt att få människor samman. Många företag lägger tid på teambildning eller kickoff i samband med förändringar, uppstart av ny verksamhet, för att uppleva något nytt och annorlunda tillsammans, eller något som utmanar och får medarbetarna att bli delaktiga.
Det finns många olika aktiviteter som skapar bra sammanhållning och är utvecklade för gruppen. Det kan vara övningar där medarbetarna lär sig lita på varandra och hjälpa varandra vid behov. Det kan handla om att skapa en gemensam vision och gemensamma mål. Det kan också vara workshops som handlar om god kommunikation, teamkänsla, samarbete och motivation.

Det kan också vara roliga aktiviteter som främjar arbetsglädje, gemenskap och en skön gruppkänsla; till exempel roliga aktiviteter med ett tema, eller annat som lyfter gruppens välbefinnande.

Syftet med teambildning är att få samman ett lag som arbetar effektivt mot gemensamma mål med glädje, harmoni och laganda. Aktiviteterna är en viktig del av framgångsrik teambildning och efter att vi har lyssnat på Era behov skräddarsyr vi gärna en teambildning för Er som passar för Er verksamhets behov och mål.

Varför är det viktigt med uppföljning och gruppcoachning?

För att gruppen ska fungera på långt sikt krävs det kontinuerlig uppdatering av de kunskaper som gruppen tillägnat sig på kickoff eller vid gruppbildningen. Då är gruppcoachning ett mycket bra alternativ.

Syftet med gruppcoachning är att lyfta arbetarnas tankar och känslor i samband med den professionella uppgiften och få dem att komma till nya insikter om att kunna se saker och ting från olika perspektiv.

Gruppcoachning blir ett viktigt forum där medarbetarna kan dela med sig av sina kunskaper, öka sin kompetens, växa i sin yrkesroll och utvecklas som människor. I en trygg miljö diskuteras hur medarbetarnas förhållningssätt påverkar kollegor, kunder och inte minst dem själva.
Genom coachning med reflekterande metod och kunskaper om existentiell hälsa stärks både individer och grupper. Det blir lättare att hantera stress, att känna arbetsglädje, att trivas på jobbet och göra sina arbetsuppgifter.

Allt detta leder till harmoni i gruppen, hållbara medarbetare och bättre effektivitet.

DJ Jobbsupport

Du och jag möts, för att därifrån tillsammans hjälpa DIG att uppnå det DU vill och önskar
Emir
Emir
Read More
"Väldigt bra och trevligt bemötande sedan dag 1, har hjälpt mig väldigt mycket och fått mig att vilja kämpa för mig själv när jag har det svårt.
Jag rekommenderar DJ Jobbsupport till alla er som behöver någon som hjälper er att hitta tillbaka till er själva och bli ännu bättre. Tack för allt."
Aleksandar G
Aleksandar G
Read More
"Skulle tacka er för en supertrevlig bemötande och stark förståelse. Ni har nått mig och gav mig enormt stöd och styrka att gå vidare med att satsa på det vad jag älskar så passionerat / stort tack 🙏🏻 "
Anders B, Halmstad
Anders B, Halmstad
Read More
"Min kontakt med Danuta har mötts av lyhördhet för personliga önskemål och behov, en stark vilja att hjälpa till, samt kompetens att omsätta denna vilja i praktiken. Konkret har det för mig bl. a. resulterat i ett helt omarbetat och ännu bättre CV, att kunna vidareutbilda mig genom egenstudier på vissa tekniska områden, samt lett till timuppdrag baserade på en hittills oanvänd kompetens i svenska språkkunskaper. Jag kan varmt rekommendera DJ Jobbsupport till såväl erfarna som oerfarna "
Jenny, Halmstad
Jenny, Halmstad
Read More
"Jag fick känslan att jag blev hörd och fick förståelse hur det gick för mig i mitt jobbsökande. Jag fick bra feedback på hur det kan uppfattas av andra med mina svar i frågor och funderingar. Och hur jag ska tänka på i olika situationer. "
Previous
Next