Konflikthantering

Från obehag till förståelse

Konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser, och de kan ha sitt upphov i en mängd olika orsaker. Brister i kommunikation. Stress. En ökad ambitionsnivå. Överbelastning. Företagskultur. Brist på tydliga mål eller arbetsuppgifter.

Konflikter kan kännas obehagliga, men om vi görs medvetna om konfliktens existens, kan vi börja prata om den och ställa frågor, som gör att vi kommer framåt med konflikthanteringen. Ju mer den hanteras, desto mer kan känslan av obehag fås att försvinna.

Det är inte säkert att just den aktuella konflikten går att lösa, men bara känslan av att konflikten gjorts synlig, är begriplig, och att veta vilka handlingsmöjligheter som står till buds i det aktuella fallet, underlättar alltid väsentligt. Ett av målen med konflikthanteringen är att få dem inblandade att må bättre.

Varför behöver vi jobba med konflikthantering?

Konflikter är alltid i sig själva en signal om att något inte stämmer! Många studier visar att konflikter inte alltid nödvändigtvis behöver vara destruktiva utan – om de hanteras rätt – också kan verka som en positiv kraft som gynnar företag, organisationer och individer.

Att sopa konflikter under mattan utan att försöka hantera dem fungerar mycket sällan. Att undvika konflikthantering kan leda till sämre effektivitet, dålig moral, hög omsättning av personal, och i en förlängning höga kostnader för företaget. Att i stället hantera konflikter kan resultera i nya kvalitativa lösningar, stärkta relationer, nöjda kunder och i förlängningen ökad lönsamhet för företaget.

Låt oss hjälpa Er med konflikthantering!

Brist i kommunikation, stress, överbelastning, brist på tydliga mål är oftast orsaker till konflikter. Men även sådant som till exempel kulturella normer och värderingar kan vara orsaker. Det är något vi sällan reflekterar över eller ens är medvetna om, något som finns men ändå är mycket svårt att sätta fingret på och formulera.

Vi har våra egna utvecklade verktyg som kan hjälpa Er att sätta ord på känslor och tankar, identifiera och förstå konflikter, och sedan hitta ett lämpligt sätt att hantera dem på så att negativa känslor och obehag försvinner.
Vi lyssnar på Er, analyserar situationen tillsammans med Er för att sedan erbjuda Er relevanta verktyg för konfliktlösning. Kontakta oss så berätta vi mer om hur vi kan hjälpa med konflikthantering och lösning.

DJ Jobbsupport

Du och jag möts, för att därifrån tillsammans hjälpa DIG att uppnå det DU vill och önskar
Emir
Emir
Read More
"Väldigt bra och trevligt bemötande sedan dag 1, har hjälpt mig väldigt mycket och fått mig att vilja kämpa för mig själv när jag har det svårt.
Jag rekommenderar DJ Jobbsupport till alla er som behöver någon som hjälper er att hitta tillbaka till er själva och bli ännu bättre. Tack för allt."
Aleksandar G
Aleksandar G
Read More
"Skulle tacka er för en supertrevlig bemötande och stark förståelse. Ni har nått mig och gav mig enormt stöd och styrka att gå vidare med att satsa på det vad jag älskar så passionerat / stort tack 🙏🏻 "
Anders B, Halmstad
Anders B, Halmstad
Read More
"Min kontakt med Danuta har mötts av lyhördhet för personliga önskemål och behov, en stark vilja att hjälpa till, samt kompetens att omsätta denna vilja i praktiken. Konkret har det för mig bl. a. resulterat i ett helt omarbetat och ännu bättre CV, att kunna vidareutbilda mig genom egenstudier på vissa tekniska områden, samt lett till timuppdrag baserade på en hittills oanvänd kompetens i svenska språkkunskaper. Jag kan varmt rekommendera DJ Jobbsupport till såväl erfarna som oerfarna "
Jenny, Halmstad
Jenny, Halmstad
Read More
"Jag fick känslan att jag blev hörd och fick förståelse hur det gick för mig i mitt jobbsökande. Jag fick bra feedback på hur det kan uppfattas av andra med mina svar i frågor och funderingar. Och hur jag ska tänka på i olika situationer. "
Previous
Next