Det här är DJ Jobbsupport

Vår grundtanke

DJ Jobbsupport betyder i en mening: ”Du och jag möts, för att därifrån tillsammans hjälpa Dig att uppnå det Du vill och önskar”
Vi strävar efter att bidra till utveckling av hållbara människor och hälsosamma organisationer genom att med våra egna enkla och naturliga verktyg framkalla och befrämja existentiell hälsa.
DJ Jobbsupport står för stabilitet, en passion för människor och en stark vilja att förbättra människors och företags tillvaro till det bättre.

Vår historia: Hur allting började

Första idén till DJ Jobbsupport grundlades på en företagsträff hösten 2020. Där presenterade Bengt Rudqvist för första gången metoden Visdomsdialogen, vilken han är grundare och utvecklare av.

Efter att vi själva testat metoden, kände vi direkt att denna var något som vi ville använda som en starkt verktyg att utveckla vår verksamhet med.

Resultatet av detta blev att vi en månad senare startade ett samarbete med fokus på att anpassa hans metod till vår coachning.

Hur allting därefter utvecklades

Bengt Rudqvist har 35 års erfarenhet av existentiella frågor. Ut över Bengts kunskaper har vi tillsammans beteendevetenskaplig och pedagogisk bakgrund, med 20 års erfarenhet av att arbeta med människor och den unga energin som har en naturlig fallenhet för att arbeta med frågor om existentiella val.

Vi fann att detta var en bra bas att bygga vårt samarbete på.

Alla våra kunskaper och erfarenheter flätade vi samman i en praktisk implementering av coachning i olika former.
Drivkraften har varit vår gemensamma passion för människan, vår vilja att förbättra människors villkor och hälsa, samt allt som genererar kraft till att vilja gå framåt.

Hur resultaten av allting hittills utfallit

En första version av vår Visdomsdialog-metod har testats på en grupp deltagare, mest bestående av arbetssökande.

Resultatet överträffade vida våra förväntningar! Personerna i gruppen upplevde att vår version av Visdomsdialogen gav dem svar på för dem viktiga frågor, och även möjliggjorde att få ett nytt meningsfullt arbete.

Konkret har effekterna blivit ökad motivation, gjort det lättare att hitta lösningar på problem, och att se flera möjligheter än hinder – till och med möjligheter i hindren! Kort sagt: att hitta rätt riktning mot målet!

Det bästa av allt är slutresultatet: De personer som deltagit i projektet har med dess hjälp uppnått sina mål: kommit ut i arbete, börjat studera eller gått in för att starta eget!

Var vi står nu, och inför framtiden

Vi insåg att det finns behov för existentiell coachning, och vi kan hjälpa fler – både privata personer och företag.

Med vår metod står vi nu rustade och redo att fortsätta guida alla dessa till att ännu bättre finna sina styrkor och uppnå sin fulla potential. Vi vill också samtidigt guida mot goda existentiella val, som är en nyckel till så mycket positivt i våra liv.

Vår symbolik, logotyp

Vi ser en människa i öppna cirklar, eftersom vi är i ständiga processer både på medvetna och omedvetna plan; och ibland behöver vi släppa in lite ljus, lite värme, och med dessas hjälp omvandla våra tankar och känslor för att komma vidare med det som skaver.