Personlig Coaching

Vad är Coachning?

Begreppet ’Coachning’ förknippas oftast med idrott eller åtminstone någon form av ledarskap. Men faktum är att ’Coachning’ är något för alla och envar! Coachning handlar helt om att lyfta, utveckla och förstärka allt som är friskt och positivt. Coachning skall vara motivationsskapande. Den riktar sig alltid framåt och fokuserar på nya och effektivare sätt att tänka och agera.

Grundtanken inom coachningen är att det inom oss människor finns en inbyggd men inte alltid upptäckt kunskap om vad vi kan göra för att må bra och lyckas med att förverkliga våra mål.

I vår coachning arbetar vi med personlig utveckling, i vilken Du finner Dina egna styrkor, förmågor och potentialer. Coachning är ett tydligt och strukturerat samtal som utgår från det läge där Du befinner Dig just nu.

Coachningen hjälper Dig att plocka fram vad som är viktigt, att sätta mål, att hitta bästa sättet för Dig att nå det Du önskar.
Genom coachningen fördjupar Du Din kunskap och förbättrar Dina prestationer. Coachning hjälper Dig att mera fullt ut utnyttja Din potential.

Forskning visar att coachning bidrar till:

 • Ökad självkänsla
 • Lägre stressnivåer
 • Bättre förmåga att hantera förändringar
 • Ökat kapacitet att lösa problem
 • Lättare att se nya perspektiv och lösningar på problem
 • Ökad prestationsförmåga
 • Ökat intresset för samarbete och effektivitet

Källa:
*) Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2013). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology, 1-18 (synopis).

Hur coachar vi Dig?

Ett faktum är att alla individer bär med sig en potential, en uppsättning av möjligheter, ända från början. Somliga upptäcker detta på egen hand och finner vägen till företagande, konstnärskap eller idrottsprestationer – för att nämna några exempel.

Hos andra ligger potentialen slumrande eller delvis oupptäckt. Målet för vår coachning är att ge Dig – oavsett var Du befinner Dig i livet eller i Din arbetskarriär – möjlighet att genom reflektion finna vägen till denna oanvända del av Din potential, öka Din motivation att använda dessa möjligheter och även stärka Ditt inre lugn.

Vi utforskar tillsammans Dina reflektioner och söker däri svaren på frågor som exempelvis:

 • Vad Du egentligen önskar och längtar efter?
 • I vilken riktning vill Du utvecklas och gå vidare?
 • Vad det eventuellt kan vara som ’skaver’?
 • Vad kan det finnas som hindrar Dig?

Genom att identifiera vad Du egentligen vill är det lättare att övervinna olika egna hinder och invändningar, samt att kunna använda lyckade erfarenheter i framtiden. Du får här också möjlighet till kontakt med Dina egna minnen, tankar, känslor och idéer, såväl de medvetna som de omedvetna. Vi finner sammanhang i Dina tankar, känslor och handlingar och med konkreta verktyg hjälper dig att förverkliga vägen mot målet.

Personlig coachning passar för Dig som vill

 • Få stöd i Stresshantering
 • Få en bättre hälsa
 • Stärka självförtroende/självkänsla
 • Byta arbete
 • Hitta balans mellan jobb och privatliv
 • Finna meningsfullhet i livet
 • Få mer energi
 • Förbättra prestation
 • Övervinna rädslor, och våga mer!

Som Du säkert redan vet: att göra förändringar är inte alltid lätt och det krävs både tid och tålamod att genomföra en förändring. Om Du behöver hjälp finns vi här för Dig. Du möts av bekräftelse, stöd och uppmuntran i både med- och motgångar.

Vi tror på Dig och Din egen inre kraft!

DJ Jobbsupport

Du och jag möts, för att därifrån tillsammans hjälpa DIG att uppnå det DU vill och önskar
Emir
Emir
Read More
"Väldigt bra och trevligt bemötande sedan dag 1, har hjälpt mig väldigt mycket och fått mig att vilja kämpa för mig själv när jag har det svårt.
Jag rekommenderar DJ Jobbsupport till alla er som behöver någon som hjälper er att hitta tillbaka till er själva och bli ännu bättre. Tack för allt."
Aleksandar G
Aleksandar G
Read More
"Skulle tacka er för en supertrevlig bemötande och stark förståelse. Ni har nått mig och gav mig enormt stöd och styrka att gå vidare med att satsa på det vad jag älskar så passionerat / stort tack 🙏🏻 "
Anders B, Halmstad
Anders B, Halmstad
Read More
"Min kontakt med Danuta har mötts av lyhördhet för personliga önskemål och behov, en stark vilja att hjälpa till, samt kompetens att omsätta denna vilja i praktiken. Konkret har det för mig bl. a. resulterat i ett helt omarbetat och ännu bättre CV, att kunna vidareutbilda mig genom egenstudier på vissa tekniska områden, samt lett till timuppdrag baserade på en hittills oanvänd kompetens i svenska språkkunskaper. Jag kan varmt rekommendera DJ Jobbsupport till såväl erfarna som oerfarna "
Jenny, Halmstad
Jenny, Halmstad
Read More
"Jag fick känslan att jag blev hörd och fick förståelse hur det gick för mig i mitt jobbsökande. Jag fick bra feedback på hur det kan uppfattas av andra med mina svar i frågor och funderingar. Och hur jag ska tänka på i olika situationer. "
Previous
Next