Workshops för att vidga organisationens vyer!

En workshop är ett möte, där man betraktar problemet utifrån olika perspektiv, och där deltagarna i gruppen arbetar fram ett resultat med kvalitet. En handledare håller i hela processen och ser till att alla kan komma till tals och vara aktiva. Tanken med workshops är att gruppen ska komma fram till en lösning på ett problem eller frågeställning, och resultatet bli ett underlagsmaterial för hur man sedan kan arbeta vidare.

En Workshop är en bra metod att använda när en verksamhet eller organisation står inför att ta ett beslut eller har ett problem att lösa.
En workshop påminner lite om ett seminarium, men det är en betydande skillnad mellan dem:

 • I ett seminarium är målet en del av innehållet.
 • I en workshop är målet givet men innehållet och resultaten skapas på plats.

Vad är syftet med Workshops?

Workshops är bra om ni vill:

 • Förankra lösningar i hela organisationen eller gruppen
 • Bygga beslut eller lösa frågeställningar, där alla medarbetares olika kompetenser kan bidra med sina respektive perspektiv.
 • Jobba med den psykosociala miljön.
 • Jobba med existentiell hälsa, som ofta är en outnyttjad resurs.

Hur går det till i våra Workshops?

Workshoppen kan köras i både små och större grupper; arbetsgången skiljer sig lite mellan dessa båda, men huvuddragen och principerna är desamma.

Vi börjar med en presentation av ämnet eller temat för att ’bekräfta grunden’ och målsättningen. Därefter presenterar vi workshopmaterialet och agendan för att gruppen ska veta vad som ska hända under workshopen.

Det är också viktigt att gruppen kommer är i en trivsam stämning. Därför brukar vi börja med en lätt avslappningsövning följt av att gruppen/grupperna vår presentera sig för varandra. När stämningen är på topp och deltagarna har fått presentera sig för varandra sätter vi i gång med de praktiska momenten som ingår i workshopen.

Vilka olika Workshops finns?

Våra Workshops är – liksom nästan alla av sitt slag – träningssessioner utgående från ett specifikt ämne och med sikte på ett specifikt mål. De utgörs av påtagliga praktiska övningar av olika slag, betonar alltid problemlösning, får deltagarna att involvera sig i ämnet och kan pågå i varierande antal timmar beroende på vilken workshop man väljer.

Följande Workshops finns i dag tillgängliga. För en detaljerad beskrivning av de verktyg och principer som används, se under rubrikerna ’Existentiell hälsa’ och ’Karriärcoachning’ ovan.

Workshop: Bli ett starkare ”Jag”.

Innehåller verktyg för:

 • Ökad motivation.
 • Personlig utveckling.
 • Existentiell hälsa.
 • Ökad självkännedom.

Workshopen kan fås i längderna 2, 4 eller 8 timmar.

Workshop: Hur kan vi jobba ännu bättre tillsammans?

 • Innehåller verktyg för:
 • Bättre samarbete
 • Bättre konflikthantering
 • Existentiell hälsa
 • Ökad självkännedom
 • Bättre kommunikation
 • Ökad effektivitet

DJ Jobbsupport

Du och jag möts, för att därifrån tillsammans hjälpa DIG att uppnå det DU vill och önskar
Emir
Emir
Read More
"Väldigt bra och trevligt bemötande sedan dag 1, har hjälpt mig väldigt mycket och fått mig att vilja kämpa för mig själv när jag har det svårt.
Jag rekommenderar DJ Jobbsupport till alla er som behöver någon som hjälper er att hitta tillbaka till er själva och bli ännu bättre. Tack för allt."
Aleksandar G
Aleksandar G
Read More
"Skulle tacka er för en supertrevlig bemötande och stark förståelse. Ni har nått mig och gav mig enormt stöd och styrka att gå vidare med att satsa på det vad jag älskar så passionerat / stort tack 🙏🏻 "
Anders B, Halmstad
Anders B, Halmstad
Read More
"Min kontakt med Danuta har mötts av lyhördhet för personliga önskemål och behov, en stark vilja att hjälpa till, samt kompetens att omsätta denna vilja i praktiken. Konkret har det för mig bl. a. resulterat i ett helt omarbetat och ännu bättre CV, att kunna vidareutbilda mig genom egenstudier på vissa tekniska områden, samt lett till timuppdrag baserade på en hittills oanvänd kompetens i svenska språkkunskaper. Jag kan varmt rekommendera DJ Jobbsupport till såväl erfarna som oerfarna "
Jenny, Halmstad
Jenny, Halmstad
Read More
"Jag fick känslan att jag blev hörd och fick förståelse hur det gick för mig i mitt jobbsökande. Jag fick bra feedback på hur det kan uppfattas av andra med mina svar i frågor och funderingar. Och hur jag ska tänka på i olika situationer. "
Previous
Next